Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф", створена за рішенням Установчого з'їзду Асоціації, який відбувся у місті Києві 17-18 листопада 2005 року і є добровільною, самостійною, всеукраїнською, неурядовою громадською організацією, створеною на основі єдності інтересів для спільної реалізації працівниками служби екстреної медичної допомоги своїх прав і свобод.

Асоціація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", чинним законодавством України і цим Статутом.

Діяльність Асоціації побудована на принципах:

а) добровільності вступу;

б) рівноправності всіх членів, самоврядування;

в) добровільності делегування членами Асоціації своїх повноважень;

г) законності, гласності діяльності Асоціації.

Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Асоціації, так само як і втручання Асоціації у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об'єднань громадян не допускається, крім випадків, передбачених Законом.

Асоціація співпрацює з органами державної влади і управліннями, громадськими організаціями та іншими юридичними і фізичними особами.